Forhåndsregler & tips


 1. Vi anbefaler ikke å bruke Plasti Dip på omlakkerte overflater eller på lakk i dårlig stand. Sugende overflater kan gjøre det vanskelig å rive Plasti Dipav. All bruk av Plasti Dip skjer på eget ansvar. Les gjerne våre kjøpsbetingelser og garanti her.
 2. Følgende fremgangsmåten er kun veiledende. For tips om maskering, se gjerne denne.
 3. Legg alltid en prøve først.
 4. Sørg for god utlufting og ventilasjon under påføring.
 5. Benytt godkjent verneutstyr som maske – vernebriller – hansker – overtrekks-/engangskjeledress.
 6. VIKTIG: Med bruk av elektrisk sprøyteutstyr må sprøyten rengjøres grundig under og etter bruk for å unngå eventuell skade/eksplosjonsfare. Se til at der ikke ligger malingrester igjen i beholder eller slanger, da dette kan medføre fare når en neste gang kobler til strømkilde.
 7.  Anbefalt sprayavstand med sprøyte ca. 20 cm. Sprayboks: 10-12 cm.  For nært kan gi nuppet overflate.
   For fjernt kan gi dårlig dekning.
 8. Spray på skrå av flatene, ikke direkte.
 9. Anbefalt temperatur fra ca. +15⁰C og over. Bruk av lakkboks er høy anbefalt med større prosjekter og beste finish. Sørg for at Plasti Dipen er romtemperert.
 10. Dersom spraybokser har vært lagret kjølig i lengre tid eller kaldt, vil den muligens ”spytte” Plasti Dip. Det anbefales å sette sprayboksen i en bøtte med varmt vann ca. 40⁰C i ca. 10 minutter. Rist deretter kraftig i ca. 1 minutt. Sørg for at dysen er rengjort. Deretter vil den fungere normalt.
 11.  Unngå å berøre flatene under herding. Berøring vil danne merker i overflaten.
 12. Spraytid for hel bil ca. 4-6 timer, avhengig av størrelse, maskering og erfaring.
 13. Forhastet og rask påføring kan gi dårlig resultat.
 14. Standard Plasti Dip gir en matt overflate. Ønskes blank /glatt overflate anbefales to strøk med PlastiDip Glossifier eller Plasti Dip High Gloss Toppcoating
 15. Bilvask: håndvask eller børsteløs vask (uten avfettere) anbefales. Vask gjerne med såpe/ skånsom bilshampoo og vann. Eller Go Clean.  Bruk av petroleums baserte avfettere skader Plasti Dipen.
 16. Redskap rengjøres etter bruk med for eksempel cellulosetynner. Også mellom strøkene anbefales at sprøyteutstyret rengjøres hvis Plasti Dipen skal ligge lenge i sprøyten
 17. Pleie produkter med petroleumsdestillat kan misfarge og skade Plasti Dip. For mer info om pleie og rengjøring les gjerne her.